Aplikacja Zakupy przeznaczona jest do zarządzania wpływem dokumentów zakupu do firmy (dzienniki korespondencji), obsługą płatności dokumentów zakupu, wsparciem w zakresie przekazywania dokumentów pomiędzy działami jednostki. Duże możliwości konfiguracyjne pozwalają na zdefiniowane obiegu dokumentów zakupu w firmie, w efekcie klient ma pełen nadzór nad dokumentem zakupu od momentu jego wpływu do jednostki, poprzez obieg merytoryczny, płatność, do momentu zaksięgowania dokumentu. W ramach obiegu dokumentów przesyłanie i ewidencja może dotyczyć skanów dokumentów.

Obsługa płatności uwzględnia obsługę płatności ratalnych, częściowych zapłat za dokumenty, płatności z wykorzystaniem podzielonej płatności.
Współpraca z systemami bankowymi, oprogramowaniem MultiCash pozwala na generowanie paczek przelewów z uwzględnieniem obsługi paczek dla jednego rachunku bankowego (rachunki spółdzielni, spółki gminnej, zarządcy nieruchomości) oraz paczek wielofirmowych (w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych i współpracy z systemem MultiCash).

Dzięki współpracy aplikacji Zakupy z aplikacją FK i aplikacją Bank maksymalnie skrócony zostaje proces księgowania zarówno dokumentów zakupu jak i wyciągów bankowych. Dodatkowym element jest ułatwiającym pracę służbom księgowym jest możliwość automatycznego tworzenia rozrachunków pomiędzy płatnością a dokumentem zakupu.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • możliwość prowadzenia dzienników wpływu dokumentów
 • dowolne rodzaje dokumentów zakupu, płatności (faktury, rachunki, deklaracje odpadów, ubezpieczenia itd.
 • definiowalne obiegi dokumentów
 • bieżący dostęp do informacji w której jednostce organizacyjnej znajduje się dokument
 • definiowalna struktura teczek do obsługi zarządzania płatnością w komórce płatności
 • ostrzeżenia o zbliżających się terminach płatności
 • obsługa przechowywania skanów dokumentów
 • kontrola rachunków bankowych z białą księgą ministerstwa finansów
 • kontrola czynnego statusu VAT podatnika
 • możliwość obsługi wielu firm (wspólnoty mieszkaniowe, zarządca, spółdzielnia) w ramach odrębnych stanowisk lub jednego stanowiska
 • bieżący nadzór na dokumentami do zapłaty, przekazywaniem dokumentów do aplikacji FK
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym