Aplikacja Magazyny i Sprzedaż służy do kompleksowej obsługi operacji i zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki magazynowej, sprzedaż materiałów i usług. Obsługuje dowolną ilość magazynów, punktów sprzedaży z możliwością ustawienia uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. W oparciu o dostępne w systemie grupy asortymentowe, odbiorców, mpk możliwy jest pełen nadzór na obrotem magazynowym i kontrola kosztów.

Elastyczna konstrukcja systemu pozwala na jego łatwe dostosowanie do specyficznych warunków występujących w konkretnym miejscu, mechanizmy definiowania obiegu dokumentów magazynowych i handlowych połączone z rodzajami stanów ilościowych pozwalają sprawnie organizować ich obieg od wystawiania dokumentu, poprzez akceptację i zatwierdzenie, do wydania lub przyjęcia na magazyn.

Dodatkowo możliwa jest rejestracja umów dla stałych operacji sprzedaży z możliwością zmian w czasie cen i usług które obejmują (np. umowy dot. administrowania wspólnotami mieszkaniowymi) - z uwzględnieniem zmian cen/ilości wg dni obowiązywania.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • obsługa dowolnej liczby magazynów i punktów sprzedaży
 • tworzenie dowolnej ilości rejestrów dokumentów opartych o definiowalne typy dokumentów
 • definiowalne fazy dokumentów
 • klasyfikacja dokumentów, pozycji dokumentów, indeksów i kontrahentów pod potrzeby analiz
 • prowadzenie kartoteki indeksu w oparciu o pełny zakres informacji tj. nazwa, PKWiU, rodzaj materiału, symbol indeksu, jednostkę miary i grupę asortymentową itd.
 • definiowanie sposobów eksportu danych do Księgi Głównej
 • automatyczne tworzenie stanów magazynowych na podstawie dokumentów: bilans otwarcia, PZ, ZW, PW, WZ, MM, ZW, RW, LT
 • pełna obsługa inwentaryzacji – wydruk arkuszy spisowych oraz rozliczenie różnic
 • generowanie i drukowanie wszechstronnych bilansów w dowolnie przyjętym okresie rozliczeniowym
 • kompleksowa analiza dla wszystkich materiałów i towarów, specyfikacja ilościowo-wartościowa zmian w każdym miesiącu
 • identyfikacja osób wystawiających, przyjmujących i wydających pozycje z magazynów
 • obsługa tworzenia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • bezpośredni dostęp do kolejki dostaw z uwzględnieniem stanu, ceny zakupu, numeru dostawy
 • automatyczne generowanie dokumentów BO dla poszczególnych magazynów
 • możliwość prowadzenia kartotek ewidencji pozabilansowej
 • analiza kosztów w układzie MPK definiowalnych przez użytkownika
 • wydruki dokumentów magazynowych
 • raporty zestawień obrotów magazynowych, stanów magazynowych, sprzedaży itd.
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym