Aplikacja Członkowski jest dedykowanym rozwiązaniem dla Spółdzielni Mieszkaniowych służącym ewidencji i zarządzaniu członkostwem. Umożliwia prowadzenie list osób związanych z członkostwem, czyli członków oczekujących, członków spółdzielni, osób wykreślonych lub zawieszonych w prawach członkowskich. Szczegółowa rejestracja danych pozwala dostęp do pełnej historii zmian związanych z członkostwem w kontekście dat obowiązywania.

W aplikacji użytkownik otrzymuje dostęp do możliwości przygotowania list dot. zebrań członkowskich z uwzględnieniem sytuacji w której członek spółdzielni posiada więcej niż jeden lokal.

Dodatkowo bardzo duża grupa zaawansowanych analiz pozwala szczegółowo ustalać statystyki członków spółdzielni z podziałem na rodzaje lokale, tytuły własności. Jednocześnie użytkownik ma dostęp do raportów określających liczbę osób które w danym okresie otrzymały/utraciły/zawieszono im członkostwo z określeniem powodów zmian. Ponieważ zakres filtrowania i wyboru danych jest definiowalny użytkownicy mają bardzo szeroki wpływ na zasady uzyskiwania informacji z aplikacji, bez konieczności przygotowywania dodatkowych raportów.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • pełna historii zmian związanych z członkostwem w kontekście dat obowiązywania
 • prowadzenie tzw. grup członkowskich
 • rejestracja i modyfikacja danych ewidencyjnych członków spółdzielni
 • definiowalne przez użytkownika statusy członkowskich
 • definiowalne przez użytkownika powody zmian statusów
 • obsługa zawieszenia, rezygnacji, przywrócenia członkostwa
 • ewidencja korespondencji i innych zdarzeń związanych z danym członkiem spółdzielni
 • obsługa grup członkowskich (w powiązaniu z aplikacją Prawa do Lokalu)
 • pełna współpracy z aplikacją Prawa do Lokalu w zakresie praw własności do lokalu
 • pełna współpraca z aplikacją Czynsze w zakresie dostępu do bieżącej informacji o członkostwie
 • przesyłanie zdarzeń o otrzymaniu lub utracie członkostwa do aplikacji Czynsze w celu dokonania zmian opłat
 • przekrojowe analizy i statystyki stanu członkostwa na dany dzień z uwzględnieniem typów własności, rodzajów lokali, płci itd.
 • przekrojowe analizy i statystyki zmian członkostwa w czasie, np.: członkowie przyjęci, członkowie skreśleni w danym okresie czasu z podaniem powodów utraty członkostwa, z uwzględnieniem podziału na typy własności lokali, rodzajów lokali itd.
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym