Aplikacja służy do rejestracji i zarządzania wyciągami bankowymi zarządcy oraz jednostek obcych na rzecz których prowadzony jest zarząd nieruchomościami.

Umożliwia rejestrację wszystkich płatności przechodzących przez rachunki bankowe, podgląd oraz bieżące prowadzenie rozrachunków, automatyczne przenoszenie płatności do właściwych aplikacji czynszowych oraz dekretację wyciągów bankowych wg planu kont właściwego dla obsługiwanych firm.

Definiowalne zasady importu danych pozwalają współpracować z płatnościami masowymi różnych systemów bankowych obsługujących elektroniczne wyciągi bankowe, indywidualne rachunki bankowe poszczególnych kontrahentów. W ramach wbudowanych systemów kontroli aplikacja sprawdza kolejność wczytywanych wyciągów, zgodność dat operacji, poprawność indywidualnych kont bankowych.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • dowolna liczna obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych, firm w administracji zleconej
 • dowolna liczba obsługiwanych kont bankowych w ramach danej firmy
 • obsługa w trybie on-line rozrachunków prowadzonych w aplikacjach Czynsze - Zasoby Własne, Czynsze - Wspólnoty Mieszkaniowe, Czynsze - Administracja Zlecona poprzez możliwość wskazania konkretnej karty lokalu i powiązanie wpłaty ze wskazanym dokumentem obciążenia. Pozwala to na minimalizację pracy związanej z windykacją zobowiązań i należności.
 • księgowanie po zakończeniu rejestracji wyciągu bankowego w aplikacjach Czynsze - Zasoby Własne, Czynsze - Wspólnoty Mieszkaniowe, Czynsze - Administracja Zlecona
 • obsługa indywidualnych wpłat dodatków mieszkaniowych
 • obsługa zbiorczych wpłat dodatków mieszkaniowych
 • obsługa wpłat z uwzględnieniem poszczególnych spraw sądowych
 • definiowalne operacje bankowe dla lokatora, kontrahenta
 • obsługa płatności masowych z kontrolą poprawności danych
 • szczegółowa analiza wyciągu
 • bieżący dostęp do rozrachunków karty lokalu
 • możliwość kojarzenia wpłat i należności z poziomu wyciągów bankowych
 • podział wpłat wg definiowalnych operacji bankowych
 • funkcje seryjne wspomagające użytkownika w najważniejszych czynnościach
 • wbudowane raporty wyciągów bankowych, pozycji wyciągów bankowych
 • przekrojowe analizy wpłat
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym