Aplikacja jest dedykowanym narzędziem dla administracji osiedlowych. Pozwala na uzyskanie dostępu do kart poszczególnych lokali, historii obrotów, kartotek właścicieli/najemców/ lokatorów itd. Dzięki temu użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich kart danej nieruchomości bez względu na rodzaj zarządzania: zasób własny, administracja zlecona czy zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

Obsługa korespondencji wychodzącej pozwala generować pocztowe rejestry korespondencji wychodzącej, wbudowane schematy tworzenia korespondencji seryjnej pozwalają na szybkie przygotowanie wysyłki do wszystkich lokali danego budynku.

Jednym z ważnym aspektów pracy administracji jest możliwość analizy dłużników danego administratora. Przy organizacji pracy polegającej na przypisaniu nieruchomości do określonych administratorów możliwe jest uzyskiwanie szczegółowych analiz dłużników tylko ze "swoich budynków" z bezpośrednim dostępem do historii wpłat, spraw sądowych czy też prowadzonych procesów windykacyjnych.

Dodatkowo aplikacja została wyposażona w mechanizmy przesyłania informacji w formie elektronicznej do działu Czynszy, np. informacji o zmianie umowy, właściciela lokalu. Dzięki możliwości swobodnego definiowania dokumentów ewidencyjnych i operacji użytkownik może samodzielnie decydować o zakresie przesyłanych danych.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • dostęp do kart z aplikacji Zasoby Własne, Administracja Zlecona, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • spojrzenie przekrojowe na cały budynek bez kontekstu księgi rachunkowej
 • definiowalne rejestry korespondencji, dokumenty korespondencji, operacje dot. korespondencji
 • bezpośredni dostęp do adresów korespondencyjnych właścicieli, możliwość rejestracji dodatkowych adresów do wysyłki
 • definiowalne treści korespondencji do właścicieli lokali
 • możliwość tworzenia filtrów kart dedykowanych dla określonych administratorów
 • generowanie pism/zawiadomień do właścicieli danych lokali
 • pełen dostęp do kartoteki danego lokalu bez możliwości rejestracji - tylko do odczytu
 • pełen dostęp do kartoteki danego kontrahenta - tylko do odczytu
 • analizy zadłużenia zgodnie z przedziałami obowiązującymi u zarządcy
 • bezpośredni dostęp z poziomu analizy zadłużenia do historii wpłat - kompletna informacja o dłużniku
 • możliwość przesyłania w formie elektronicznej informacji do Działu Czynsz
 • definiowalne operacje ewidencyjne dot. komunikacji z Działem Czynszy
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym