ksef sprzedaz

CZYM JEST KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia udostępnianie faktur ustrukturyzowanych zastępując faktury papierowe i elektroniczne. Faktura ustrukturyzowana to dokument VAT w formie elektronicznej w formacie xml zgodnym ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Od momenty uruchomienia faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedyna dopuszczalna forma dokumentowania transakcji VAT zamiast faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Oprogramowanie Meritum

Oprogramowanie Meritum jest w pełni przygotowane do obsługi faktur ustrukturyzowanych. Nasi klienci mają już możliwość testowania i przygotowania organizacji pracy w zakresie wystawiania faktur VAT. Jednocześnie prowadzimy dla nich szkolenia i pełne wsparcie w zakresie bezpiecznej organizacji obsługi KSeF z wykorzystaniem środowiska testowego przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

ksef zakup

Wyzwanie dla zarządców nieruchomości

Zarządcy nieruchomości wystawiający faktury VAT staną przed bardzo dużym wyzwaniem związanym z generowaniem i wysyłaniem faktur ustrukturyzowanych. Dotyczyć to będzie zarówno faktur wynikających z comiesięcznych naliczeń obciążeń lokali, rozliczeń liczników jak i rozliczeń rocznych. Korekty zaliczek, dokumentowania rozliczeń w formie e-Faktur wymagać będzie nie tylko rozwiązań technicznych, ale wsparcia merytorycznego naszych konsultantów. Jednocześnie za bezpieczeństwo seryjnej wysyłki faktur ustrukturyzowanych odpowiadać będą nowoczesne rozwiązania informatyczne dostępne w oprogramowaniu Meritum.