ksef sprzedaz dod

KSeF - Obsługa zakupu

W oparciu o Krajowy System e-Faktur (KSeF) możliwe będzie pobieranie faktur ustrukturyzowanych, czyli faktur w formacie XML. Otrzymanie faktury zakupu VAT będzie obligatoryjne i nastąpi z chwilą jej poprawnego przesłania przez dostawcę do systemu KSeF. W praktyce oznaczać to będzie:

  • pobranie dokumentu i nadanie daty otrzymania zgodnej z datą przekazania dokumentu w formie XML
  • weryfikację zgodności faktur z określonym wzorem
  • pobranie numeru identyfikacyjnego KSeF
  • bieżący dostęp do dokumentów zakupu z chwilą ich wystawienia i przesłania do KSeF.

Oprogramowanie Meritum

Nie czekając określenie przez Ministerstwo Finansów terminu uruchomienia oferujemy:

  • wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami i standardami KSeF co pozwoli zidentyfikować obszary, w których konieczne są zmiany w procesach biznesowych – nowe zasady wystawiania obiegu dokumentów zakupu
  • dostosowanie się do wymagań i minimalizowanie ryzyka, aby uniknąć późniejszych, pobieżnych i kosztownych poprawek
  • uruchomienie i przygotowanie oprogramowania Meritum w oparciu o wersję testową udostępnioną przez Ministerstwo Finansów z pełną obsługą dokumentów zakupu
  • organizację punktów i zasad pobierania faktur zakupu, w tym nadawania uprawnień, generowania tokenów niezbędnych do prawidłowej pracy Krajowego Systemu e-Faktur
  • pełną symulację docelowej pracy – wszystko sprawdzone i przygotowane przed ostatecznym uruchomieniem.

Wyzwania dla zarządców nieruchomości

Uruchomienie KSeF to nie tylko sprzedaż, to także nowe zasady otrzymywania faktur VAT zakupu dot. obsługi nieruchomości. Dokumenty zakupu dotyczące zimnej wody, centralnego ogrzewania czy też konserwacji trafiać będą do zarządcy w formie struktur XML.

Możliwe będzie oczywiście ich pobranie bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ale w przypadku większej ilości faktur bez wsparcia oprogramowania będzie to bardzo pracochłonne. Oprogramowanie Meritum pozwoli bezpiecznie importować faktury VAT z systemu KSeF zachowując przy tym pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i integralnością danych.