ksef sprzedaz dod

KSeF - Obsługa sprzedaży

W oparciu o Krajowy System e-Faktur (KSeF) możliwe będzie wystawianie, udostępnianie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych, czyli faktur w formacie XML. Wystawienia faktury sprzedaży VAT nastąpi dopiero z chwilą jej poprawnego przesłania do KSeF. W praktyce oznaczać to będzie:

  • wysłanie dokumentu i nadanie daty wystawienia zgodnej z datą przekazania dokumentu w formie XML
  • weryfikację zgodności faktur z określonym wzorem
  • nadanie numeru identyfikacyjnego KSeF.

Oprogramowanie Meritum

Nie czekając określenie przez Ministerstwo Finansów terminu uruchomienia oferujemy:

  • wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami i standardami KSeF co pozwoli zidentyfikować obszary, w których konieczne są zmiany w procesach biznesowych – nowe zasady wystawiania dokumentów sprzedaży
  • dostosowanie się do wymagań i minimalizowanie ryzyka, aby uniknąć późniejszych, pobieżnych i kosztownych poprawek
  • uruchomienie i przygotowanie oprogramowania Meritum w oparciu o wersję testową udostępnioną przez Ministerstwo Finansów z pełną obsługą dokumentów sprzedaży
  • organizację punktów i zasad wystawiania faktur, w tym nadawania uprawnień, generowania tokenów niezbędnych do prawidłowej pracy Krajowego Systemu e-Faktur
  • pełną symulację docelowej pracy – wszystko sprawdzone i przygotowane przed ostatecznym uruchomieniem.

Wyzwania dla zarządców nieruchomości

Zarządcy nieruchomości korzystający z oprogramowania Meritum będą mieli możliwość przejścia przez proces uruchomienia rozwiązania przy pełnym wsparciu naszych konsultantów. Wystawianie faktury VAT będzie bardzo dużym wyzwaniem związanym z seryjnym generowaniem i wysyłaniem faktur ustrukturyzowanych. Dotyczyć to będzie zarówno faktur wynikających z comiesięcznych naliczeń obciążeń lokali, rozliczeń liczników jak i rozliczeń rocznych.

Korekty zaliczek, dokumentowania rozliczeń w formie e-Faktur wymagać będzie nie tylko rozwiązań technicznych, ale także nowych zasad organizacji pracy i weryfikacji regulaminów rozliczeń. Jednocześnie kluczowe stanie się bezpieczeństwo seryjnej wysyłki i proces weryfikacji poprawności faktur ustrukturyzowanych – całość wspierać będą nowoczesne rozwiązania informatyczne dostępne w oprogramowaniu Meritum.