Oprogramowanie Meritum zaprojektowano jako rozwiązanie przeznaczone do pracy w spółdzielniach mieszkaniowych.

W jego skład wchodzą obok standardowych aplikacji moduły dedykowane dla spółdzielni takie:

  • obsługa członków spółdzielni mieszkaniowych
  • ewidencja praw do lokalu
  • prowadzenie wkładów mieszkaniowych, budowlanych i udziałów
  • kalkulacja stawek opłat nieruchomości
  • obsługa funduszu remontowego

Jako jedni z nielicznych na rynku oferujemy rozwiązanie przygotowane od podstaw dla zarządcy nieruchomości - gwarantuje to użytkownikowi odpowiedni interfejs obsługi i funkcje przystosowane do realizacji najważniejszych czynności.

ŁATWE I WYDAJNE ZARZĄDZANIE DUŻĄ LICZBĄ NIERUCHOMOŚCI

Standaryzacja konfiguracji wspólnot mieszkaniowych, zasobów własnych, administracji zleconej pozwala na jednolite przygotowanie sprawozdań, analiz, rozliczeń rocznych czy też windykacji bez względu na liczbę zarządzanych wspólnot/nieruchomości.

ROZWIĄZANIE "SZYTE NA MIARĘ" - DLA MAŁEGO I DUŻEGO ZARZĄDCY

Ze względu na modułową budowę i skalowalność oprogramowanie Meritum jest odpowiednie zarówno dla dużej jednostki mającej rozbudowaną strukturę organizacyjną i zarządzającej wieluset nieruchomościami, jak i dla małej spółdzielni która potrzebuje intuicyjnego, łatwego w obsłudze niedrogiego rozwiązania.

OPTYMALIZACJA PLANU KONT

W zakresie kont księgowych zastosowano zaawansowane mechanizmy tzw. owymiarowania kont księgowych, co pozwala analizować dane z podziałem na budynki, rodzaje lokali, własności itd. bez konieczności nadmiernego rozbudowywania kont analitycznych

ANALIZY KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NIERUCHOMOŚCI

Dodatkowo możliwe jest w zakresie obszaru zarządzania informacją analizowanie kosztów w układzie wieloletnim, z możliwością porównania kosztów wybranych budynków, osiedli, kwartałów lub miesięcy itd.

KALKULACJA STAWEK OD MOMENTU PLANOWANIA DO ROZLICZENIA WYNIKU

Planowanie stawek eksploatacyjnych na poziomie każdego osiedla/nieruchomości/budynku, automatyczne rozliczanie wykonania na poziomie kosztów bezpośrednich i pośrednich, pobieranie danych o wykonaniu przychodów z aplikacji Czynsze.

NOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI - ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁDZIELNI

Z dniem 2015-05-20 wdrożono Komitet Standardów Rachunkowości opublikował zalecenia dla spółdzielni Mieszkaniowych. System Meritum w pełni wspiera spółdzielnie mieszkaniowe w rozliczaniu funduszu zasobów mieszkaniowych, funduszu wkładów mieszkaniowych i funduszu wkładów budowlanych w kontekście majątku nieruchomości i umorzenia środków trwałych.

KONTROLA POZIOMU KOSZTÓW NIERUCHOMOŚCI

Kalkulacja stawki i kontrola poziomu kosztów dla każdej nieruchomości lub osiedla pozwala na bieżąco monitorować wydatków. Zabezpiecza to zarządcę przed problemami ze zbyt optymistycznym planowaniem przychodów.

EFEKTYWNA WINDYKACJA DŁUŻNIKÓW

Wsparcie w zakresie szybkiej windykacji dłużników na początku okresu zadłużenia (do 3-6 miesięcy), zarządzanie windykacją przedsądową (przygotowanie dokumentacji do pozwu), pełne rozliczanie nakazów zapłaty i kwot zasądzonych.

OBSŁUGA FUNDUSZU REMONTOWEGO

System Meritum pozwala na rozliczanie funduszu remontowego od momentu planowania, poprzez ewidencję przetargów, umów i zamówień w formie przygotowania realizacji do rejestracji faktycznego wykonania i faktur zakupu. W efekcie otrzymujemy podział wydatków na określone grupy lokali, szczegółową ewidencję realizacji planu i historię wydatków remontowych w kontekście każdej nieruchomości.