Aplikacja przeznaczona jest do zarządzania techniczną obsługą nieruchomości w zakresie ewidencji zdarzeń realizowanych przez służby techniczne zarządcy. Jej działanie oparte jest na fizycznej strukturze zasobów rejestrowanej w aplikacji Ewidencja Zasobów. Wyposażona jest w elastyczny mechanizm opisania obiektów budowlanych, który umożliwia przygotowanie informacji zarówno w układzie książki obiektów jak i innym dowolnie wymaganym przez użytkownika.

System prowadzi pełną historię przeglądów i prac wykonywanych na poszczególnych elementach obiektu budowlanego, ewidencję napraw i awarii z uwzględnieniem statusu usterki i rejestracją ewentualnych zdjęć, map itd.

Wbudowany w aplikację generator analiz pozwala użytkownikom na tworzenie przekrojowych raportów dot. zarejestrowanych obiektów budowlanych - np. powierzchnie dachów, typy dachów zarządzanych budynków. Podstawowym celem aplikacji jest wsparcie w zakresie sprawnego zarządzania obiektami budowlanymi.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • ewidencja zasobów w formie nieruchomość-> budynek->lokal, ewidencja działek
 • dowolna liczna obsługiwanych budynków, lokali (zgodnie z wykupioną licencją)
 • dostęp do danych rejestrowanych w aplikacji Ewidencja Zasobów
 • ewidencja obiektów budowlanych i ich parametrów technicznych , zdjęć, map
 • ewidencja terenów (chodniki, prześwity, drogi osiedlowe itd.) i ich parametrów technicznych, zdjęć, map
 • ewidencja przeglądów, usterek, stanu poszczególnych elementów
 • tworzenie harmonogramów okresowych przeglądów instalacji oraz obiektów budowlanych
 • ewidencja prac remontowych dot. poszczególnych elementów
 • prowadzenie elektronicznego opisu technicznego budynku z możliwością sukcesywnej rozbudowy zakresu rejestrowanych danych
 • definiowanie struktury danych technicznych w podziale na poszczególne rodzaje obiektów budowlanych
 • wbudowany generator raportów pozwalający na tworzenie dowolnych analiz w oparciu o dane zawarte w strukturze technicznej
 • gromadzenie pełnej dokumentacji technicznej w postaci załączanych do ewidencji plików np. zdjęć, dokumentów, rysunków, uchwał
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym