Aplikacja przeznaczona jest do kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z obsługą wspólnot mieszkaniowych. Podstawowym zadaniem modułu jest zarządzanie procesem naliczania i rozliczania należności właścicieli lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc postojowych czy też pożytków wspólnoty. Szczególny nacisk położony został na czytelność bieżących rozliczeń właścicieli oraz sprawozdań związanych z przygotowaniem zebrań rocznych wspólnoty.

Aplikacja umożliwia dowolne definiowanie tytułów obciążeń, wspiera prowadzenie windykacji należności, redagowania korespondencji do właścicieli.

Podstawą do prowadzenia kart lokalu jest powiązanie osoby z lokalem uwzględniające okres obowiązywania prawa do lokalu. Użytkownik ma możliwość definiowania dowolnych tytułów obciążeń dla danej karty, w tym zaliczek związanych z mediami lub obciążeń wg odczytów liczników. W oparciu o przygotowane dane aplikacja automatycznie generuje miesięczne obciążenia w postaci dokumentów sprzedaży (faktury, noty, dokumenty korygujące).

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • ewidencja zasobów w formie nieruchomość-> budynek->lokal, ewidencja działek
 • dowolna liczba obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych, budynków, lokali (zgodnie z wykupioną licencją)
 • definiowalne elementy opłat/grup opłat, norm dla lokali
 • analiza i rozliczanie zmian rodzajów lokali i typów najmu w czasie
 • szczegółowa historia zmian umowy/prawa własności dla lokalu
 • bieżący dostęp do sald i obrotów danego lokalu
 • seryjne funkcje naliczania i korekt sprzedaży
 • pełna obsługa poleceń księgowania
 • szczegółowa ewidencja właścicieli i współwłaścicieli (np. spadkobierców, współmałżonków)
 • wewnętrzne edytory tekstu do obsługi treści korespondencji
 • szczegółowa kartoteka decyzji dodatków mieszkaniowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • automatyczne i ręczne rozliczanie rozrachunków  bieżąca ocena zadłużenia, szczegółowe informacje o należnościach niezapłaconych na poziomie dokumentu
 • szczegółowe potwierdzenia salda lokali/innych zasobów poszczególnymi dokumentami
 • definiowalne szablony windykacyjne, wewnętrzne edytory tekstu do obsługi wezwań do zapłaty
 • bieżący dostęp do historii windykacji dla lokalu
 • szczegółowe dane dla not odsetkowych lokali/innych zasobów, automatyczne korekty not odsetkowych, historia zmian
 • rozbudowany menadżer zarządzania sprawami sądowymi
 • ewidencja porozumień ratalnych, ewidencja kaucji
 • pełna obsługa rocznych/kwartalnych/miesięcznych rozliczeń lokatora, rozliczenia wg zasobów, wnoszonych opłat, w układzie miesięcznym lub dziennym
 • prowadzenie rozliczeń rocznych w formie not korygujących, korekt faktur
 • obciążenia wg liczników w tym współpraca z urządzeniami typu PSION, rozliczenia liczników mediów z uwzględnieniem zaliczek
 • eksport danych. raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym