Aplikacja Fundusz Remontowy jest dedykowanym rozwiązaniem dla Spółdzielni Mieszkaniowych w zakresie prowadzenia i rozliczania rocznych planów funduszu remontowego. W oparciu o strukturę zasobów zbudowaną w układzie nieruchomość->budynek->lokal użytkownik ma możliwość szczegółowej rejestracji poszczególnych pozycji planu z podziałem na rodzaje robót.

Aplikacja oparta jest na założeniach:

 • obsługujemy wiele planów rocznych (PLAN A, PLAN B itd.)
 • plan funduszu remontowego dzielimy na źródła finansowania ("finansowane z funduszu remontowego", "finansowane z kosztów" dla lokali własnych)
 • rozliczenie uwzględnia wartości netto/vat
 • realizacja odzwierciedla cały przebieg od ogłoszenia przetargu poprzez podpisanie umowy do faktur za realizację
 • już na etapie przygotowania realizacji aplikacja uwzględnia pomniejszenie wartości planu.

Kategorie planów pozwalają użytkownikowi na rozdzielenie prac ze względu na określone zagadnienia, np. PLAN A = nieruchomości mieszkalne i użytkowe, PLAN B = nieruchomości własne i tereny osiedlowe. Dodatkowo w ramach tak rozdzielonych planów rejestrowane są rodzaje planowanych robót, które mogą wskazywać na konkretne prace, jak i dają możliwość rejestracji tzw. rezerwy na remonty nieprzewidziane.

Powyższa całość po szczegółowym rozliczeniu wartości planowanych na "finansowanie z funduszu remontowego" i "finansowanie z kosztów" pozwala bardzo szczegółowo ustalić zakres planowanych wydatków w skali budynku, osiedla lub całej spółdzielni.

Dodatkowo dla każdej pozycji planu otrzymujemy szczegółowy obraz podziału wartości na poszczególne grupy lokali: mieszkalne, użytkowe, garaże oraz własności który stanowi rozszerzenie i uzupełnienie przekrojowych analiz pozwalających na bieżącą kontrolę wyniku funduszu remontowego i możliwości dodatkowego wydatkowania środków.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • obsługa wielu kategorii planów
 • podział planów na rodzaje prac remontowych
 • ewidencja przebiegu realizacji planu od ogłoszenia przetargu, poprzez wniosek na zarząd do podpisania umowy i otrzymania faktur za realizację
 • podział kosztów na finansowane z FR i finansowane z kosztów
 • wymagana z aplikacją Kontroling w celu prowadzenia szczegółowych analiz realizacji
 • rozliczenie planu w układzie wartość planu, wartość przygotowania (etap przetargu, umowy), wartość realizacji
 • wsparcie procesu dekretacji faktur dotyczących realizacji planu
 • możliwość analiz planu w układzie osiedla, budynku, rodzaju lokalu, własności lokalu
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym