Aplikacja Wkłady jest dedykowanym rozwiązaniem dla Spółdzielni Mieszkaniowych pozwalającym na prowadzenie księgi pomocniczej w zakresie rozliczania wkładów mieszkaniowych i udziałów. Pozwala na obsługę operacji statutowych związanych z rejestrowaniem udziałów, wpisowego czy też prowadzeniem szczegółowych zapisów w zakresie wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Rejestracja odbywa się w kontekście członków spółdzielni i/lub poszczególnych lokali.

Definiowalny plan kont dot. wkładów pozwala przygotować analitykę w sposób w pełni zgodny z polityką rachunkowości prowadzoną przez daną spółdzielnię mieszkaniową z dokładnością do lokalu/lokatora. Organizacja pracy systemu odzwierciedla układ księgowy zgodnie z aplikacją FK, czyli praca odbywa się w poszczególnych rejestrach księgowych, w układzie terminu.

Na podstawie zgromadzonych danych istnieje możliwość sporządzania raportów analitycznych i syntetycznych w zakresie prowadzonych kont księgowych z uwzględnieniem ich organizacji i podziału na konta dot. lokali, lokatorów czy też lokali i lokatorów. Zestawienia obrotów i sald pozwalają na pełne uzgodnienie się z Księgą Główną przy jednoczesnym zachowaniu możliwości analiz analitycznych np. dla określonego osiedla, budynku czy rodzaju lokalu.

Automatyczne funkcje generowania BO roku pozwalają przeprowadzić funkcje zamknięcia roku na poziomie każdego zapisu i uzyskania pełnej zgodności wartości na poziomie każdego członka spółdzielni i lokalu. Rozbudowane możliwości filtrowania pozwalają uwzględniać w procesie sprawozdawczym szczegółowy podział lokali na określone rodzaje, czy też członków spółdzielni wg określonych statusów. Takie podejście pozwala użytkownikowi na bardzo precyzyjne określenie zakresu raportu, zgodnie z przyjętym w spółdzielni mieszkaniowej modelem ewidencji danych.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • możliwość tworzenia planu kont księgi pomocniczej z uwzględnieniem kont dot. lokalu i/lub członków spółdzielni
 • automatyczne generowanie BO roku z uwzględnieniem podziału na wartości dot. lokalu i członka spółdzielni
 • definiowalne dokumenty i operacje księgowe księgi pomocniczej
 • definiowalne rejestry księgowe księgi pomocniczej
 • zarządzaniem okresami obrachunkowymi przez użytkownika
 • bezpośredni dostęp do obrotów i sald kont księgi pomocniczej dotyczącej danego lokalu
 • bezpośredni dostęp do obrotów i sald kont księgi pomocniczej dotyczącej danego kontrahenta/członka spółdzielni
 • analizy obrotów i sald poszczególnymi terminami dla każdego konta
 • możliwość generowania zestawień obrotów i sald z podziałem na lokale/kontrahentów konta
 • rozbudowane funkcje filtrowania zapisów wg nieruchomości, osiedli, członkostwa, własności i rodzajów lokali
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym