Aplikacja Podatek od nieruchomości służy do automatycznego generowania deklaracji podatku od nieruchomości. System w pierwszym miesiącu roku tworzy pełną deklarację podatku od nieruchomości, w której występują pozycje zawierające wszystkie podstawy naliczenia podatku. W miesiącach kolejnych tworzone są korekty, które zawierają zmiany w stosunku do deklaracji pierwotnej, które zaszły w danym miesiącu. W oparciu o te dokumenty system ustala wartość miesięcznej raty podatku do zapłaty. Wartość raty miesięcznej jest ustalana analitycznie, w taki sposób by możliwe było jej automatyczne zaksięgowanie w koszty w module FK.

Osoba odpowiedzialna za tworzenie deklaracji ma pełną kontrolę nad bazą powierzchni będącą podstawą do wyliczenia podatku. System umożliwia import danych z systemu ewidencji zasobów lub czynszy. Jednak ze względu na odpowiedzialność osoby sporządzającej deklaracje oraz konieczność ewidencji powierzchni takich jak np. powierzchnia części wspólnych, powierzchnie powyżej i poniżej 2.20 m które często nie są prowadzone w systemie czynszowym baza powierzchni do liczenia podatku od nieruchomości ewidencjonowana jest oddzielnie. Dodatkowym powodem jest konieczność prowadzenie bardziej szczegółowej ewidencji wynikającej z potrzeb automatycznego księgowania w FK.

Rejestracja zmian powierzchni odbywa się poprzez tworzenie dokumentów odzwierciedlających zdarzenia faktyczne takie jak np. wyodrębnienie lokali, sprzedaż lub zakup działki, prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnych itp. Dzięki takiemu podejściu istnieje możliwość udokumentowania sposobu wyliczenia, każdej pozycji deklaracji. System po zarejestrowaniu dokumentu wyodrębnienia i jego zatwierdzeniu automatycznie zdejmuje z powierzchni nieruchomości - powierzchnie użytkową i przynależną lokalu oraz powierzchnie gruntu jakie są przynależne do lokalu według udziałów.

System po naliczeniu deklaracji lub korekty deklaracji automatycznie tworzy dokument kosztowy, który może zostać zaimportowany do modułu FK.

Aplikacja Podatek od nieruchomości przystosowana do zmian przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości od roku 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

  • tworzenie deklaracji podatku od nieruchomości
  • definicja pozycji deklaracji zgodnie z wymaganiami
  • ewidencja stawek podatku z historią
  • sposób wyliczania podatku jest definiowany przez użytkownika
  • automatyczna zmiana powierzchni do podatku w przypadku wyodrębnienia lokalu
  • automatycznie księgowanie raty miesięcznej podatku w module FK
  • Możliwość wydruku załączników do deklaracji podatkowej
  • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv
  • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym