Aplikacja Korespondencja jest dedykowanym rozwiązaniem dla Zarządców Nieruchomości wspierającym obsługę korespondencji elektronicznej. Współpracując bezpośrednio z Serwerem Usług MSB (usługą automatyzującą proces wysyłki) zarządza tworzeniem wiadomości e-mail, treści e-mail.

W aplikacji użytkownik otrzymuje dostęp do tworzenie kont e-mail do obsługi wysyłki dla poszczególnych stanowisk/działów, ustawiania adresu e-mail do otrzymywania informacji zwrotnych.

Wiadomości e-mail generowane w formie automatycznej z poziomu aplikacji służących do tworzenia korespondencji, czyli: Czynsze Zasoby Własne, Czynsze Wspólnoty, Czynsze Zasoby Obce, Prawa do Lokalu. W oparciu o zdefiniowane adresy korespondencyjne tworzone są elektroniczne dokumenty które w połączeniu z definiowanymi treściami wiadomości pozwalają na personalizację korespondencji od odbiorców.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

  • obsługa wielu kont e-mail
  • powiązania kont z wybranymi stanowiskami aplikacji
  • definiowalne treści korespondencji elektronicznej
  • możliwość tworzenia indywidualnych treści korespondencji, tematów wiadomości dla poszczególnych kont e-mail
  • automatyczne tworzenie wiadomości e-mail w oparciu o wydruku zawiadomień o wysokości opłat, dokumentów sprzedaży, dokument rozliczeń wody, dokumentów rozliczeń rocznych, pism ogólnych, kartotek
  • obsługa skrzynek korespondencji: roboczych, nadawczych, wysłanych
  • zarządzanie ponową wysyłką, błędami wysyłki itd.
  • możliwość dołączania dodatkowych załączników

 

Serwer Usług MSB - dodatkowe narzędzie obsługujące wysyłkę korespondencji elektronicznej generowanej przez oprogramowanie Meritum.
Pozwala na automatyzację procesu wysyłki, pochodzącej z aplikacji zintegrowanego systemu informatycznego Meritum, czyli realizację wysyłki w tle bez udziału użytkownika, bez konieczności używania dodatkowego programu do obsługi poczty e-mail.