Firebird 2.5 podstawowym serwerem dla systemu Meritum

Dedykowanym serwerem do obsługi oprogramowania Meritum stał się serwer Firebird 2.5. Zdecydowanie poprawia to szybkość i bezpieczeństwo pracy użytkowników.

Nowa wersja aplikacji Deklaracje Odpadów

Z dniem 2015-10-31 zakończyliśmy prace wdrożeniowe dla aplikacji Deklaracje Odpadów (miasto Płock) dla kolejnych klientów. Nowa wersja obsługuje zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali użytkowych.

Wyrok Trybunału konstytucyjnego

W wyroku z 5 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał niektóre zapisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo Spółdzielcze za niezgodne z konstytucją.