Jesteśmy w pełni przygotowani do obsługi JPK

Po zakończeniu szkoleń merytorycznych i dokładnej analizie wymaganych przez Ministerstwo Finansów stuktur jesteśmy przygotowani do generowania danych w postaci JPK (Jednolisty Plik Kontrolny). Rozpoczeliśmy proces wsparcia naszych klientów w zarządzaniu zmianą organizacji ewidencji danych - w efekcie proces generowania plików stanie się operacją prostą i zorganizowaną.

Dedykowana aplikacja do wsparcia pracy Administracji

W ofercie pojawiła się aplikacja dedykowana do wsparcia pracy Administracji Osiedli. Oprócz zarządzania korespondencją administracje otrzymują m.ni. dostęp do kartotek lokali, przesyłania informacji w formie elektronicznej czy też wystawiania refaktur do rozliczenia w kartotekach najemców/właścicieli/lokatorów.

Zakończyliśmy prace nad aplikacją e-KartaLokalu

E-KartaLokalu, czyli dostęp lokatorów/najemców do kartotek poprzez stronę WWW. Pierwsze prace konfiguracyjne i wdrożeniowe u klientów rozpoczęte. Oprogramowanie Meritum składa się już z ponad 20 aplikacji wspierających obsługę nieruchomości.