Rozszerzamy portfolio klientów. Zakończyliśmy wdrożenie u kolejnego Zarządcy Nieruchomości z terenu Warszawy zarządzającego 130 wspólnotami mieszkaniowymi. Wdrożeniu podlegały aplikacje: Czynsze Wspólnoty, Czynsze Administracja Zlecona, Czynsze Media, Finanse i Księgowość, Bank, Kontroling, Obsługa Zakupów, Prawa Do Lokalu, Magazyny i Sprzedaż, Internetowa Obsługa Lokatora, Obsługa Korespondencji, Deklaracje Odpadów, Ewidencja Zasobów oraz usługi E-KartaLokalu.