Dynamika rozwoju nowych technologii wkracza także w obszar zarządzania nieruchomościami. Rozpoczynamy więc proces przygotowania nowych rozwiązań opartych na e-usługach, czyli wielopoziomowych kanałach komunikacji Zarządcy z właścicielem/najemcą lokalu. O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie J.