Zarządcy wspólnot korzystający z oprogramowania Meritum mają możliwość generowania, podpisywania i wysyłania deklaracji CIT-8 (z załącznikiem CIT-8/O) z wykorzystaniem oprogramowania Meritum.